Liternictwo w kamieniu - Kucie liter - Litery piaskowane

Spis treści

Obecnie technika tzw. piaskowania, wypiera technikę kucia ręcznego nie mówiąc już o grawerowanej, gdyż szybkość i dokładność jaką uzyskuje się dzięki ploterom tnącym i głębokości piaskowania w bardzo krótkim czasie do poniesionych kosztów jest najbardziej opłacalną.

Litery piaskowane (wykonywane przy użyciu piaskarek injektorowych lub strumieniowych).

Litery piaskowane
Litery piaskowane

Wystawa Nagrobków Art-Zych ------------ Kąty Węgierskie ul. Akacjowa 3

Wystawa nagrobków Art-Zych ----------- Warszawa ul. Ostródzka 21

Konserwacja kamienia-Renowacja nagrobków-Naprawa nagrobków