Liternictwo w kamieniu - Kucie liter - Technika wykuwania

Spis treści

Techniki wykuwania napisów

Obecnie napisy w kamieniu wykonuje się różnymi technikami począwszy od tradycyjnego wykuwania ręcznego jak na kolumnie Trajana, gdzie,wykuty jest obrys wewnętrzny litery lub okuwane ręcznie tzw. relief, gdzie wykuwany jest zewnętrzny obrys litery, po litery grawerowane wykonywane za pomocą frezarko-kopiarek lub frezarek sterowanych numerycznie oraz piaskowane wykonywane przy użyciu piaskarek injektorowych lub strumieniowych.

Wystawa Nagrobków Art-Zych ------------ Kąty Węgierskie ul. Akacjowa 3

Wystawa nagrobków Art-Zych ----------- Warszawa ul. Ostródzka 21

Konserwacja kamienia-Renowacja nagrobków-Naprawa nagrobków