Liternictwo w kamieniu - Kucie liter - Liternictwo to sztuka

Spis treści

Liternictwo to sztuka

Oko ludzkie często ulega złudzeniom optycznym, wskutek czego formy geometryczne ulegają pozornemu zniekształceniu. Liternictwo jak każda działalność formotwórcza, musi brać pod uwagę to zjawisko, jeśli z liter złożonych z różnych elementów geometrycznych ma powstać jednolity, zwarty tekst.Wskutek złudzenia optycznego formy geometryczne ulegają zniekształceniu

  • Kwadrat umieszczony między liniami promienistymi, wydaje się prostokątem
  • Dwie linie równoległe wydają się zakrzywione w środku
  • Równolegle biegnące linie ukośne dzielone liniami pionowymi lub poziomymi wydają się nierównoległe
  • Spośród kolumn, wzdłuż których nakreślono linie zakrzywione, jedna wydaje się wypukła, a druga wklęsła, mimo że obie są jednakowe

Z tego właśnie względu litery złożone z elementów kolistych, jak O, C, G, S, oraz litery skonstruowane z elementów ostrokątnych, jak A, V, W, dla wyrównania optycznego winny być nieco wyższe od znaków literowych z poziomymi szeryfami.

Pisać potrafi każdy, jednak tylko nieliczni przestrzegają zasad kaligrafii, czyli wzajemnych relacji wielu czynników, do których zaliczamy architekturę liter, zastosowanie odpowiednich odstępów między wierszami i literami (tzw. kerning), dopasowanie rodzaju i wysokości czcionki do formy pola napisowego, wyeksponowanie istotnych treści napisu, dobór kroju pisma do rodzaju kamienia (kolorystyka, światłocień, plastyka), a mianowicie wszystkiego, co składa się na końcowy efekt napisu. Najlepszym przykładem sztuki literniczej w kamieniu jest inskrypcja na Kolumnie Trajana wykonana ręcznie, doskonałą w kształcie ponadczasową antykwą rzymską.
Napis na cokole Rzymskiej Kolumny Trajana (114r.)
Napis na cokole Rzymskiej Kolumny Trajana (114r.)

Wystawa Nagrobków Art-Zych ------------ Kąty Węgierskie ul. Akacjowa 3

Wystawa nagrobków Art-Zych ----------- Warszawa ul. Ostródzka 21

Konserwacja kamienia-Renowacja nagrobków-Naprawa nagrobków