Liternictwo w kamieniu - Kucie liter

Spis treści

Ludzie już od początku swojego istnienia odczuwali potrzebę upamiętniania swojego pobytu na ziemi. Kamień okazał się najbardziej wytrzymałym i niezastąpionym materiałem do tego celu.

Inskrypcja ze świątyni rzymskiej 210 r.
Inskrypcja ze świątyni rzymskiej 210 r.
Inskrypcje nagrobne wykonane w kamieniu zachowane przez tysiąclecia aż do obecnych czasów, w znacznie lepszym stanie niż teksty pisane na papirusach czy glinianych tabliczkach są na to najlepszym dowodem.
Tablica kamienna z okresu króla Ariasa (900p.n.e.)
Tablica kamienna z okresu króla Ariasa (900p.n.e.)
Tworzenia napisów na tablicach pamiątkowych czy nagrobkach nie można oddać przypadkowi, gdyż jest to sztuka doboru wielu czynników np. kroju czcionki, ustawienia graficznego napisu do kształtu i wielkości tablicy napisowej, nagrobka czy otoczenia.

Wystawa Nagrobków Art-Zych ------------ Kąty Węgierskie ul. Akacjowa 3

Wystawa nagrobków Art-Zych ----------- Warszawa ul. Ostródzka 21

Konserwacja kamienia-Renowacja nagrobków-Naprawa nagrobków