5.10.2012 - Łuków tablica pamiątkowa

5 października 2012 r. odbyła się w Łukowie uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej martyrologii ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, połączona z sesją popularnonaukową oraz marszem szlakiem życia i męczeństwa łukowskich Żydów. Upamiętniona została w ten sposób 70. rocznica rozpoczęcia likwidacji miejscowego getta.

Tablica wykonana przez firmę Art-Zych która zawisła na budynku PZU/PKO przy ul. Wyszyńskiego 19 w Łukowie - w miejscu, w którym do końca II wojny światowej stał łukowski magistrat, na dziedzińcu którego Niemcy rozstrzelali kilkuset Żydów.

Wystawa Nagrobków Art-Zych ------------ Kąty Węgierskie ul. Akacjowa 3

Wystawa nagrobków Art-Zych ----------- Warszawa ul. Ostródzka 21

Konserwacja kamienia-Renowacja nagrobków-Naprawa nagrobków