20.08.2015 Ukraina - Legiony Polskie

20.08.2015 Zakończyliśmy prace na dwóch bazaltowych obeliskach związane z wykonaniem Orłów Legionów i napisów upamiętniających pamięć poległych żołnierzy Legionów Polskich na Ukrainie - Obelisk na Polskim Cmentarzu Wojennym w Polskim Lasku pod Kostiuchnówką

Wystawa Nagrobków Art-Zych ------------ Kąty Węgierskie ul. Akacjowa 3

Wystawa nagrobków Art-Zych ----------- Warszawa ul. Ostródzka 21

Konserwacja kamienia-Renowacja nagrobków-Naprawa nagrobków